Tauro kalnas

Baigiamas rengti Tauro kalno parko teritorijos tvarkymo projektas. KŽEG ekspertai dalyvavo vertinant šio želdyno medžIų būklę

Kaip skelbia interneto portalai vilnius.lt ir sa.lt, savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“ baigia rengti Vilniaus Tauro kalno parko tvarkymo techninį projektą. Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės (KŽEG) ekspertai 2020 m. vasarą atliko šio želdyno keliasdešimties medžių būklės vertinimą ir teikė išvadas bei rekomendacijas.

Tauro kalnas bus tvarkomas tausojant senuosius želdinius. Projekte numatoma išsaugoti esamą želdyno struktūrą, reljefo formas ir sanklodą. Vienas įdomesnių pokyčių įgyvendinus Tauro kalno parko projektą būtų pėsčiųjų takas (viadukas) virš judrios Tauro gatvės, kuris sujungtų kelis miesto želdynų elementus ir padėtų pėstiesiems be kliūčių patekti iš Tauro kalno ir greta tvarkomo Liuteronų sodo (Vilniaus evangelikų senųjų kapinių komplekso) į želdynus palei Pylimo gatvę (P. Cvirkos skverą ir kt.), paskatintų naują pėsčiųjų ryšį tarp Vilniaus Naujamiesčio ir Senamiesčio. Šiek tiek koreguojant Tauro kalno parko takų sistemą yra suprojektuotas patogaus nuolydžio takas (be pakopų) nuo Vasario 16-osios gatvės pusės (taigi, ir Lukiškių aikštės pusės), užtikrinantis galimybę visiems, pasižvalgant į miesto panoramas, pakilti į kalną.

Tauro kalno parko teritorijos tvarkymo projekto rengimo metu buvo atlikta želdyno dendrologinė inventorizacija, jos metu inventorizuota 1040 želdinių, kurie priklauso 31 (8 krūmų ir 27 medžių) rūšiai. Želdyne gausiausios gentys: klevai (tarp jų, paprastieji, uosialapiai, platanalapiai, totoriniai), tuopos (4 rūšys), gluosniai (baltieji, trapieji, blindės). Liepų, ąžuolų ir pušų sutinkama po dvi rūšis.

Pagal 2020-06-12 Visuomeninės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos prie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos protokolą Nr. 35, Komisija pritarė projekte numatomam 13 medžių kirtimui, 40 medžių pasiūlyta išsaugoti. KŽEG ekspertai atliko medžių tyrimus rezistografu ir akustiniu tomografu ir nustatė, kad keletą medžių verta kirsti dėl prastos jų būklės, o likusius galima išsaugoti, pritaikius atitinkamas arboristinės priežiūros priemones. Techniniame projekte, įvertinant Komisijos ir ekspertų grupės išvadas dėl medžių būklės ir jų ilgalaikės perspektyvos, buvo koreguojami sprendiniai ir numatoma kirsti tik apie 20 medžių.

Projekto „Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje“ (projekto valdytojas – Vilniaus vystymo kompanija) darbai yra finansuojami Europos regioninės plėtros fondo ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Dalis Tauro kalno parko teritorijos tvarkymo projekto sprendinių yra glaudžiai susiję su Nacionalinės koncertų salės projektu, kurio projektinių pasiūlymų sprendiniai bus pristatyti visuomenei 2021 m. birželio mėnesį. Visą minėtą Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymo projektą planuojama įgyvendinti iki 2023 m.

Parengta pagal vilnius.lt, sa.lt ir KŽEG informaciją; iliustracijos (projekto vizualizacijos) – iš minėtų portalų; 2021-05-26

Visi straipsniai